Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη 05/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια μιας (1) μαγνητικής θερμαινόμενης πλάκας 10 – 15 θέσεων για το Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων Ζωοτροφών, Διαιτητικών και Δρογών της Δ/νσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (cpv: 39711430-2)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.