Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Απαγορευμένες ουσίες

Σχετικά με την καταγγελθείσα χρήση απαγορευμένων ουσιών από αθλητές της άρσης βαρών
Μετά την επίσημη ενημέρωση του ΕΟΦ από τα αρμόδια πολιτειακά όργανα για την καταγγελθείσα χρήση απαγορευμένων ουσιών από αθλητές της άρσης βαρών διεξάγονται ήδη ενδελεχείς έλεγχοι που αφορούν τις συνθήκες εισαγωγής, παραγωγής, διακίνησης και χρήσης των εν λόγω ουσιών.
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων θα υπάρξει ενημέρωση από τον Οργανισμό.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ