Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Rebate A' τετραμήνου 2010

Η επεξεργασία των δεδομένων για τον υπολογισμό του rebate του Α’ τετραμήνου 2010, ολοκληρώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2010 και το συνολικό ποσό ...

14/10/2010 2:10 μμ
ΑΠ48578

Παράταση υποβολής απογραφικών δελτίων ταινίας γνησιότητας και δελτίων πωλήσεων
Για να δείτε την ενημέρωση, πατήστε

15/7/2010 11:04 πμ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Με την  υπ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.135660/09/5.5.2010 απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ αρ. 170/12.5.2010),  ...

21/5/2010 12:08 μμ
Βιοϊσοδυναμία - Νέα Κατευθυντήρια Οδηγία

Την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010 ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) διοργάνωσαν επιστημονική ...

14/5/2010 5:20 μμ
Rebate Γ' τετραμήνου 2009

Η επεξεργασία των δεδομένων για τον υπολογισμό του rebate του Γ’ τετραμήνου 2009, ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 2010 και το συνολικό ποσό ...

23/4/2010 11:41 πμ
Εμφάνιση 796 - 800 από 817 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 164