Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Moxifloxacin

Moxifloxacin: σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και μέτρα ασφάλειας

Ο ΕΟΦ σε συμφωνία με τις άλλες Αρχές Εγκρίσεων της Ευρώπης, ενημερώνει για σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες και μέτρα ασφάλειας για την moxifloxacin (Αvelox/Octegra). Μία πρόσφατη αξιολόγηση ανεπιθύμητων ενεργειών που συνδέονται με τη χρήση της moxifloxacin οδήγησε στις παρακάτω πληροφορίες και συστάσεις:

  • H θεραπεία με τη moxifloxacin συνδέεται με έναν κίνδυνο ανάπτυξης κεραυνοβόλου ηπατίτιδας, που οδηγεί, δυνητικά, σε απειλητική για τη ζωή ηπατική ανεπάρκεια και κίνδυνο δυνητικά απειλητικών για τη ζωή, δερματικών αντιδράσεων φυσαλιδώδους τύπου όπως το Stevens-Johnson - Syndrome (SJS) ή η τοξική επιδερμική νεκρόλυσις (ΤΕΝ).
  • Λόγω περιορισμένων κλινικών δεδομένων, η moxifloxacin αντενδείκνυται σε ασθενείς με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία (Child Pugh C) και σε ασθενείς με επίπεδα  τρανσαμινασών αυξημένα πάνω από  5 φορές του ανώτερου φυσιολογικού ορίου (ULN).
  • Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να διακόπτουν τη θεραπεία και να επικοινωνούν με το θεράποντα ιατρό τους εάν τα πρώτα σημεία και συμπτώματα από αυτές τις αντιδράσεις παρουσιαστούν.
  • Οι συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος έχουν αναθεωρηθεί αναλόγως.
  • Οι επιστήμονες υγείας παροτρύνονται να αναφέρουν οποιεσδήποτε ύποπτες ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση της moxifloxacin.

Ιστορικό
Η moxifloxacin είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ηπατική λειτουργία, και οι συνταγογραφικές πληροφορίες του προϊόντος αναθεωρήθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν  το σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS), το 2002. Πρόσφατα διενεργήθηκε μια παγκόσμια ανασκόπηση των σοβαρών (συμπεριλαμβανομένων και θανάτων) περιπτώσεων τόσο ηπατοτοξικότητας όσο και δερματικών αντιδράσεων φυσαλιδώδους τύπου, όπως το Stevens-Johnson - Syndrome (SJS) και η επιδερμική τοξική νεκρόλυσις (TEN).

Ασφάλεια
Οι ηπατικές βλάβες πιθανώς σχετιζόμενες με τη Moxifloxacin, ήταν συχνότερα  χολοστατικές  ή μικτές ηπατοκυτταρικές – χολοστατικές, παρά ηπατοκυτταρικού τύπου. Η έναρξη των συμπτωμάτων ήταν συνήθως ανάμεσα στις 3 και 10 ημέρες. Μεμονωμένες περιπτώσεις καθυστερημένων ηπατοτοξικών επιδράσεων επίσης προσδιορίστηκαν και συνήθως προέκυπταν από 5 έως 30 ημέρες μετά τη λήξη της θεραπείας με moxifloxacin. Οκτώ αναφορές θανατηφόρων ηπατικών βλαβών θεωρήθηκαν ως πιθανώς σχετιζόμενες με τη θεραπεία με moxifloxacin. Περιπτώσεις θετικής επαναχορήγησης έδωσαν περαιτέρω ενδείξεις της αιτιώδους σχέσης. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ασθενών που εμφάνισαν σοβαρές ηπατικές βλάβες και των οποίων η έκβαση καταγράφηκε, βελτιώθηκαν ή ανάρρωσαν.

Η τοξική επιδερμική νεκρόλυσις (ΤΕΝ) αναφέρθηκε σε αρκετές περιπτώσεις όπου η αιτιολογική συσχέτιση θεωρήθηκε ως δυνατή. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο περιπτώσεις με θανατηφόρο έκβαση.  Επιπροσθέτως αναφέρθηκαν συνολικά 35 εξατομικευμένες αναφορές Stevens-Johnson – Syndrome (SJS), συμπεριλαμβανομένων 3 με θανατηφόρα έκβαση και 7 περιπτώσεων που θεωρήθηκαν ως απειλητικές για τη ζωή.  Από αυτές τις 10 περιπτώσεις σοβαρού SJS τεκμηριώθηκε σε 3 ασθενείς εξέλιξη σε ΤΕΝ.

Λόγω της έκθεσης μεγάλου αριθμού ασθενών, η συχνότητα εμφάνισης τόσο των απειλητικών για τη ζωή ηπατικών βλαβών όσο και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης (ΤΕΝ) είναι πολύ χαμηλή ωστόσο  δεν μπορεί να υπολογισθεί από αυτές τις αναφορές μια καθορισμένη συχνότητα.  

Αποτέλεσμα αυτής της ανασκόπησης, είναι η τροποποίηση των συνταγογραφικών πληροφοριών της moxifloxacin σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συστάσεις προς τους Επαγγελματίες Υγείας
Υπενθυμίζεται  ότι η moxifloxacin αντενδείκνυται σε ασθενείς με επηρεασμένη ηπατική λειτουργία (Child Pugh C) και σε ασθενείς με επίπεδα  τρανσαμινασών αυξημένα πάνω από 5 φορές το ULN.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι απαιτείται επαγρύπνηση για τα ενδεχόμενο εκδήλωσης  πρώτων σημείων  και συμπτωμάτων σοβαρής ηπατικής βλάβης και δερματικών αντιδράσεων φυσαλιδώδους τύπου όπως το Stevens-Johnson – Syndrome (SJS) ή η τοξική επιδερμική νεκρόλυσις (ΤΕΝ). Οι ασθενείς θα πρέπει να συμβουλεύονται να σταματήσουν τη θεραπεία αμέσως και να επικοινωνήσουν με ένα γιατρό εάν παρουσιασθούν σχετικά σημεία ή συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων ταχέως εξελισσόμενης εξασθένησης που συνοδεύεται από ίκτερο, σκουρόχρωμων ούρων, τάσης αιμορραγίας και ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.

Σε κάθε συνταγογράφηση της moxifloxacin θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίσημη οδηγία για την κατάλληλη χρήση των αντιβακτηριακών παραγόντων η οποία είναι ιδιαίτερα σχετική όσον αφορά στη θεραπεία λιγότερο σοβαρών λοιμώξεων.

Εάν έχετε παρατηρήσει παρόμοιες περιπτώσεις, παρακαλούμε να αναφέρετε τις ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ ή στους Κατόχους ¶δειας Κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα αναφοράς αυθόρμητων ανεπιθύμητων ενεργειών.