Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 1/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για ανάθεση προμήθειας (CPV: 31681410-0) και αντικατάστασης (CPV: 50711000-2) του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης στον υποσταθμό του κτιρίου ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ