Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
(τελ. ενημέρωση 22.11.2019) ΤΙΜΟΛOΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ : ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Στα πλαίσια της διαδικασίας τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων (προϊόντα αναφοράς, γενόσημα, υβριδικά, βιο-ομοειδή)(τελ.ενημέρωση 22.11.2019) συνταγογραφούμενων και ΜΗΣΥΦΑ, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών όπως υποβάλλουν από σήμερα Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 18 Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης στις 01-10-2019.
Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση.
Στη λίστα τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί από 01-01-2019 έως και 15-11-2019 και είναι πλήρη.
Τον κατάλογο με τα νέα προς τιμολόγηση συνταγογραφούμενα προϊόντα και τα νέα προς τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα, μπορείτε να τον δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ