Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Αφορά σε κατόχους αδειών χονδρικής πώλησης για θέματα GDP

Στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργεί ο ΕΟΦ ως προς την εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Γραμμών της 5ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την ορθή πρακτική διανομής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση  (2013/C 343/01)  έχει διαπιστωθεί η ανάγκη υπενθύμισης ορισμένων βασικών αρχών τους.


Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ