Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Xagrid (υδροχλωρική αναγρελίδη) - Απευθείας Επικοινωνία προς τους Επαγγελματίες Υγείας

Xagrid (υδροχλωρική αναγρελίδη): Kίνδυνος θρόμβωσης συμπεριλαμβανομένου εγκεφαλικού εμφράκτου μετά από απότομη διακοπή της θεραπείας.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.