Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανάρτηση Θετικού Καταλόγου προς Διαβούλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Νόμου 4512/2018 αναρτάται ο Αναθεωρημένος Κατάλογος Αποζημιούμενων Φαρμάκων, προς διαβούλευση
 
Για να δείτε το αρχείο LISTA_INPUT April 2022 πατήστε εδώ
Για να δείτε το αρχείο LISTA_INPUT_N3816 April 2022 πατήστε εδώ
Για να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΥΥ πατήστε εδώ