Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Παροχές των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ του έτους 2021 δυνάμει του Ν. 4316/2014

Δημοσιοποιούνται σήμερα, 22.07.2022, οι παροχές των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για το έτος 2021 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270) και τους όρους οι οποίοι τίθενται εκ των  υπ' αριθμ. 2/2017 και 5/2016 γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Υπογραμμίζεται ότι τα στοιχεία προέρχονται αποκλειστικά από τις καταχωρήσεις των εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ στη Διαδικτυακή Εφαρμογή του ΕΟΦ για θέματα Επιστημονικών Συνεδρίων.

·         Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές  εταιρειών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ προς τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.) λόγω της συμμετοχής τους σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις εσωτερικού – εξωτερικού πατήστε ως ακολούθως:

Για εταιρείες με επωνυμία που αρχίζει από Α Λατινικό έως F εδώ.

Για εταιρείες με επωνυμία που αρχίζει από G έως O  Λατινικό εδώ.

Για εταιρείες με επωνυμία που αρχίζει από P Λατινικό έως A Ελληνικό εδώ.

Για εταιρείες με επωνυμία που αρχίζει από Β Ελληνικό έως Ω Ελληνικό εδώ.
 
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους υποβληθέντες απολογισμούς για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του 2021.  Επιπλέον, στο αρχείο περιλαμβάνονται δαπάνες προς τους EY οι οποίες δεν καταγράφονται στους απολογισμούς των Επιστημονικών Εκδηλώσεων, όπως: παροχές/ τιμητική αμοιβή, έρευνα/ μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες, έρευνα/ παρεμβατικές κλινικές μελέτες, παροχές/ συμβουλευτικές υπηρεσίες.  Για τις εν λόγω δαπάνες τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις υποβληθείσες αναφορές δαπανών 2021 από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.

·         Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές, στις οποίες περιλαμβάνονται μόνο οι χορηγίες, προς τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) πατήστε εδώ.  
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους υποβληθέντες απολογισμούς για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του 2021.

·         Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές, στις οποίες περιλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα είδη παροχών εκτός από τις χορηγίες, προς τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (Ε.Υ.Φ.) πατήστε εδώ.  
Το αρχείο περιλαμβάνει όλες τις άλλες δαπάνες πλην των χορηγιών, επί παραδείγματι δωρεές, παρεμβατικές κλινικές μελέτες, μη παρεμβατικές κλινικές μελέτες, του έτους 2021 των εταιρειών αρμοδιότητας ΕΟΦ προς τους Ε.Υ.Φ.

Τα  στοιχεία αντλήθηκαν από τις υποβληθείσες αναφορές δαπανών για το 2021 από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.

·         Για να δείτε το αρχείο με τις δαπάνες για τη διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων από τις εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ πατήστε εδώ.  
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους υποβληθέντες απολογισμούς για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του 2021.

·         Για να δείτε το αρχείο με τις παροχές προς τους Επαγγελματίες Υγείας (Ε.Υ.), για τη συμμέτοχή τους σε Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων πατήστε εδώ.
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τους υποβληθέντες απολογισμούς για τις εν λόγω Επιτροπές του 2021.

 
Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων