Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19

Προς το παρόν δεν συνιστώνται επικαιροποιήσεις των πληροφοριών προϊόντος για κανένα από τα εγκεκριμένα εμβόλια COVID-19
-Δεν υπάρχουν στοιχεία για αιτιώδη συσχέτιση με το Comirnaty ή το Spikevax και την αυτοάνοση ηπατίτιδα (ΑΗ)
-Ξεκίνησε η αξιολόγηση της απόρριψης μοσχεύματος κερατοειδούς (ΑΜΚ), για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να αποτελεί    ανεπιθύμητη ενέργεια των εμβολίων COVID-19 Comirnaty, Spikevax και Vaxzevria.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/