Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφάλειας των εμβολίων έναντι της COVID-19

Εμβόλιο Janssen έναντι της COVID-19: επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος με την αγγειίτιδα μικρών αγγείων του δέρματος ως νέα παρενέργεια - έναρξη αξιολόγησης δεδομένων σχετικά με την πιθανότητα πρόκλησης εμφράγματος μυοκαρδίου
Spikevax (Moderna): επικαιροποίηση των πληροφοριών προϊόντος με προειδοποίηση για την πιθανή εμφάνιση έξαρσης του συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών αγγείων
Comirnaty (Pfizer): τα τρέχοντα δεδομένα είναι ανεπαρκή για να υποστηρίξουν την πιθανότητα επικαιροποίησης των εγκεκριμένων πληροφοριών του προϊόντος σχετικά με την πρόκληση συνδρόμου διαφυγής τριχοειδών αγγείων
Nuvaxovid (Novavax): Δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφάλειας
Vaxzevria (AstraZeneca): έναρξη αξιολόγησης δεδομένων σχετικά με την πιθανότητα πρόκλησης εμφράγματος μυοκαρδίου, πνευμονικής εμβολής και θρομβώσεων.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:http://www.ema.europa.eu/