Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Διορθωτικό: Τελικές Προτεινόμενες _ Νέα 1ου Τριμήνου 2022

Σε συνέχεια της από 27-05-2022 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης των τελικών προτεινόμενων τιμών των νέων φαρμακευτικών προϊόντων του 1ου τριμήνου 2022, των προϊόντων αναφοράς των οποίων η προστασία δεδομένων έληξε κατά το 1ο τρίμηνο του 2022 και των γενοσήμων αυτών, αναρτάται σήμερα 10-06-2022 στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ διορθωτικό το οποίο αποστέλλεται και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο των νέων 1ου τριμήνου σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο προϊόντων αναφοράς και των γενοσήμων τους σε μορφή pdf πατήστε εδώ.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων