Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Nέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Δήλωσης Αποθεμάτων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης»

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς των φαρμάκων με σκοπό την εξασφάλιση  της επάρκειάς τους και σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του εθνικού και  ενωσιακού δικαίου (άρθρο 12Α  του ν.δ. 96/73 όπως ισχύει, Κανονισμός 2022/123 άρθρο 11 παράγραφος 2), ο ΕΟΦ καθιερώνει νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Δήλωσης Αποθεμάτων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης», στη διαδικτυακή  πύλη του Οργανισμού, https://www.eof.gr/web/guest/services.

Σε πρώτη φάση καλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Χονδρικής πώλησης φαρμάκων να προετοιμαστούν δημιουργώντας λογαριασμό για την εν λόγω υπηρεσία άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός εύλογου χρόνου 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Αναλυτικές Οδηγίες για τη χρήση του συστήματος βρίσκονται αναρτημένες στο περιβάλλον του χρήστη του συστήματος (αγγλικό ερωτηματικό - ? – στο πάνω μέρος δεξιά της οθόνης).

Ο ΕΟΦ θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.