Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Παράταση δημοσιοποίησης παροχών για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του έτους 2019

Σε συνέχεια της από 19.05.2020 ανακοίνωσης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων με θέμα «Δημοσιοποίηση παροχών για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις του έτους 2019», η οποία αφορά στην εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του Ν. 4316/2014 (Α’  270), παρατείνεται η προθεσμία δημοσιοποίησης των παροχών μέχρι τις 30.06.2020.  Υπογραμμίζεται ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.

Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων