Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση


Με προσήλωση στο σκοπό του που είναι πρωτίστως η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα στον τομέα της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ εργάζεται συνεχώς στην κατεύθυνση της εξεύρεσης των καταλληλότερων μέτρων για τον περιορισμό των ελλείψεων σε φαρμακευτικά προϊόντα.

Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επάρκειας είναι η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα με κοινό τόπο και στόχο τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η ενημέρωση επίσης είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της εμπορικής και επαγγελματικής γενικότερα συμπεριφοράς, δημιουργήσαμε τον ειδικό αυτό χώρο ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για την μετάδοση πληροφοριών που αφορούν σε ελλείψεις. Μειωμένη διαθεσιμότητα, διακοπές
κυκλοφορίας ή τη λήψη έκτακτων μέτρων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Ο ΕΟΦ, από την πλευρά του, μεριμνά για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων ώστε να μη δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό και δεσμεύεται στην επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης.

Συγχρόνως περιμένουμε τις δικές σας αναφορές σας μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Αναφορά Έλλειψης Φαρμάκου) ή του e-mail: pakaep@eof.gr.

Αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ – Τμήμα Παρακολούθησης της Κατανάλωσης & Επάρκειας, Δ/νση Ελέγχου
Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων, τηλ. 213 2040 361 / 366 / 282.

Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Ηλεκτρονική υποβολή έλλειψης φαρμάκου

Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων) Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων)
Βρέθηκαν 40 αποτελέσματα.
Όνομα Μέγεθος
Απόφαση ΕΟΦ 91061/04-10-2021: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων.pdf 411,4k
Πλήρης άρση Απόφασης ΕΟΦ με Αρ.Πρωτ. 16128/14-2-2019, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφ. ΕΟΦ 30337,55094,86660,91579,118591,131475 / 2019 & 10111,33887,43198,68966,129830 / 2020 & 54052,91061 / 2021 Προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοιν. δ.pdf 369,5k
Απόφαση ΕΟΦ 10559/2-2-2022: Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 424,6k
Απόφαση ΕΟΦ 22581/04-03-2022(Ορθή Επανάληψη): Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 10559/02-02-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf 470,3k
Απόφαση ΕΟΦ 93211/06-09-2022: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 22581/3-3-22 (oρθή επανάληψη 4/3/22) προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf 758,0k
Απόφαση ΕΟΦ 125334/22-11-2022: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 93211/06-09-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf 846,0k
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί διακοπή/List of Pharmaceutical Products in Notified Discontinuation - 12/04/2023.pdf 611,4k
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη/List of Pharmaceutical Products in Notified Shortage - 12/04/2023.pdf 593,6k
Ανακοίνωση του ΕΟΦ για το θέμα των ελλείψεων - 22/03/2016.pdf 75,2k
Ανακοίνωση-Ενημέρωση για το θέμα των ελλείψεων των εμβολίων - 10/2015.pdf 44,4k
Νομικό Πλαίσιο.pdf 73,7k
Απόφαση ΕΟΦ 48113/10-5-2023 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Εμβολίων.pdf 802,9k
Απόφαση ΕΟΦ 81560/25-9-2017: Τροποποίηση Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών (Εμβόλια).pdf 538,2k
Απόφαση ΕΟΦ 16128/14-2-2019: Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 215,1k
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης 16128/14-2-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 186,6k
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους/List of Pharmaceutical Products Discontinued from Circulation - 1/6/2018.pdf 344,7k
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους/List of Pharmaceutical Products Discontinued from Circulation - 11/7/2019.pdf 375,1k
Απόφαση ΕΟΦ 30337/20-3-2019: Μερική Άρση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 359,0k
Απόφαση ΕΟΦ 55094/14-05-2019: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 357,3k
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ 55094/14-05-2019: Περί Τροποποίησης Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 186,9k
Διαδικασία ατομικών παραγγελιών φαρμάκων (εντός εγκεκριμένων ενδείξεων) από το εξωτερικό μέσω ΕΟΠΥΥ ή φαρμακείων.pdf 215,7k
Απόφαση ΕΟΦ 86660/5-7-2019: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 426,2k
Απόφαση ΕΟΦ 118591/8-10-2019: Μερική Άρση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 446,1k
Απόφαση ΕΟΦ 123095/23-10-2019: Tροποποίηση της Απόφασης ΕΟΦ περί Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (Εμβόλια).pdf 432,5k
Απόφαση ΕΟΦ 131475/11-11-2019: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 475,2k
Απόφαση ΕΟΦ 10111/27-1-2020: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 357,0k
Απόφαση 33887/13-3-2020: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 404,0k
Απόφαση ΕΟΦ 35702/24-3-2020: Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf 219,5k
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης 35702/24-3-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf 274,4k
Απόφαση ΕΟΦ 33887/24-3-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 220,7k
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ 33887/24-3-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 153,0k
Απόφαση ΕΟΦ 43196/13-4-2020: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (Εμβόλια).pdf 273,5k
Απόφαση ΕΟΦ 43197/13-4-2020: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf 400,6k
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ 43197/13-4-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf 188,0k
Απόφαση ΕΟΦ 43198/13-4-2020: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 229,3k
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 43198/13-4-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 156,2k
Απόφαση 68967/3.7.20 Πλήρης άρση της προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση ασθενών που έχουν προσβληθεί από το νέο κορωνοϊό..pdf 195,9k
Απόφαση ΕΟΦ 68966/3.7.20 Τροποποίηση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf 347,6k
Απόφαση ΕΟΦ 129830/16-12-2020: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων.pdf 408,2k
Απόφαση ΕΟΦ 54052/14-06-2021: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων.pdf 401,1k
Βρέθηκαν 40 αποτελέσματα.