Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση


Με προσήλωση στο σκοπό του που είναι πρωτίστως η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα στον τομέα της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ εργάζεται συνεχώς στην κατεύθυνση της εξεύρεσης των καταλληλότερων μέτρων για τον περιορισμό των ελλείψεων σε φαρμακευτικά προϊόντα.

Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επάρκειας είναι η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα με κοινό τόπο και στόχο τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η ενημέρωση επίσης είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της εμπορικής και επαγγελματικής γενικότερα συμπεριφοράς, δημιουργήσαμε τον ειδικό αυτό χώρο ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για την μετάδοση πληροφοριών που αφορούν σε ελλείψεις. Μειωμένη διαθεσιμότητα, διακοπές
κυκλοφορίας ή τη λήψη έκτακτων μέτρων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Ο ΕΟΦ, από την πλευρά του, μεριμνά για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων ώστε να μη δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό και δεσμεύεται στην επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης.

Συγχρόνως περιμένουμε τις δικές σας αναφορές σας μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Αναφορά Έλλειψης Φαρμάκου) ή του e-mail: elleipseis at eof dot gr.

Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Ηλεκτρονική υποβολή έλλειψης φαρμάκου

Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων) Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων)

Βρέθηκαν 50 αποτελέσματα.
Όνομα
Απόφαση ΕΟΦ 91061/04-10-2021: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων.pdf
Πλήρης άρση Απόφασης ΕΟΦ με Αρ.Πρωτ. 16128/14-2-2019, όπως τροποποιήθηκε με τις αποφ. ΕΟΦ 30337,55094,86660,91579,118591,131475 / 2019 & 10111,33887,43198,68966,129830 / 2020 & 54052,91061 / 2021 Προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοιν. δ.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 10559/2-2-2022: Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 22581/04-03-2022(Ορθή Επανάληψη): Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 10559/02-02-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 93211/06-09-2022: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 22581/3-3-22 (oρθή επανάληψη 4/3/22) προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 125334/22-11-2022: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ 93211/06-09-2022 προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί διακοπή/List of Pharmaceutical Products in Notified Discontinuation - 12/04/2023.pdf
Ανακοίνωση του ΕΟΦ για το θέμα των ελλείψεων - 22/03/2016.pdf
Ανακοίνωση-Ενημέρωση για το θέμα των ελλείψεων των εμβολίων - 10/2015.pdf
Νομικό Πλαίσιο.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 48113/10-5-2023 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Εμβολίων.pdf
Νοσοκομειακές παραγγελίες.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 82544/27-7-2023 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Φαρμακευτικών Προϊόντων.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 82545/27-7-2023 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Φαρμακευτικών Προϊόντων.pdf
Shortage Catalogue/Κατάλογος Ελλείψεων ΠΑΚΑΕΠ - 18_09_2023.pdf
Shortage Catalogue/Κατάλογος Ελλείψεων ΠΑΚΑΕΠ - 06_12_2023.pdf
Λίστα φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορισμένης διαθεσιμότητας 19-01-2024.pdf
Λίστα φαρμακευτικών σκευασμάτων οριστικής διακοπής_Ιανουάριος 2024.pdf
Λίστα φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορισμένης διαθεσιμότητας Φεβρουάριος 2024.pdf
Λίστα φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορισμένης διαθεσιμότητας Μάρτιος 2024.pdf
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΟΦ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 40461/04-04-2024 - Προσωρινή απαγόρευση παράλληλων και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf
Λίστα φαρμακευτικών σκευασμάτων περιορισμένης διαθεσιμότητας Απρίλιος 2024.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 81560/25-9-2017: Τροποποίηση Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών (Εμβόλια).pdf
Απόφαση ΕΟΦ 16128/14-2-2019: Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης 16128/14-2-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους/List of Pharmaceutical Products Discontinued from Circulation - 1/6/2018.pdf
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους/List of Pharmaceutical Products Discontinued from Circulation - 11/7/2019.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 30337/20-3-2019: Μερική Άρση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 55094/14-05-2019: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ 55094/14-05-2019: Περί Τροποποίησης Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Διαδικασία ατομικών παραγγελιών φαρμάκων (εντός εγκεκριμένων ενδείξεων) από το εξωτερικό μέσω ΕΟΠΥΥ ή φαρμακείων.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 86660/5-7-2019: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 118591/8-10-2019: Μερική Άρση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 123095/23-10-2019: Tροποποίηση της Απόφασης ΕΟΦ περί Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (Εμβόλια).pdf
Απόφαση ΕΟΦ 131475/11-11-2019: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 10111/27-1-2020: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση 33887/13-3-2020: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 35702/24-3-2020: Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης 35702/24-3-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 33887/24-3-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ 33887/24-3-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 43196/13-4-2020: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (Εμβόλια).pdf
Απόφαση ΕΟΦ 43197/13-4-2020: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ 43197/13-4-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 43198/13-4-2020: Τροποποίηση Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 43198/13-4-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf
Απόφαση 68967/3.7.20 Πλήρης άρση της προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων για την αντιμετώπιση ασθενών που έχουν προσβληθεί από το νέο κορωνοϊό..pdf
Απόφαση ΕΟΦ 68966/3.7.20 Τροποποίηση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 129830/16-12-2020: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων.pdf
Απόφαση ΕΟΦ 54052/14-06-2021: Τροποποίηση απόφασης ΕΟΦ προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων λόγω επιβεβαιωμένων ελλείψεων.pdf
Βρέθηκαν 50 αποτελέσματα.