Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση


Με προσήλωση στο σκοπό του που είναι πρωτίστως η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα στον τομέα της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ εργάζεται συνεχώς στην κατεύθυνση της εξεύρεσης των καταλληλότερων μέτρων για τον περιορισμό των ελλείψεων σε φαρμακευτικά προϊόντα.

Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επάρκειας είναι η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα με κοινό τόπο και στόχο τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η ενημέρωση επίσης είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της εμπορικής και επαγγελματικής γενικότερα συμπεριφοράς, δημιουργήσαμε τον ειδικό αυτό χώρο ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για την μετάδοση πληροφοριών που αφορούν σε ελλείψεις. Μειωμένη διαθεσιμότητα, διακοπές
κυκλοφορίας ή τη λήψη έκτακτων μέτρων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Ο ΕΟΦ, από την πλευρά του, μεριμνά για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων ώστε να μη δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό και δεσμεύεται στην επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης.

Συγχρόνως περιμένουμε τις δικές σας αναφορές σας μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Αναφορά Έλλειψης Φαρμάκου) ή του e-mail: pakaep@eof.gr.

Αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ – Τμήμα Παρακολούθησης της Κατανάλωσης & Επάρκειας, Δ/νση Ελέγχου
Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων, τηλ. 213 2040 361 / 366 / 282.

Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων) Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων)
Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα.
Όνομα Μέγεθος
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη/List of Pharmaceutical Products in Notified Shortage - 01/04/2020.pdf 229,5k
Ανακοίνωση του ΕΟΦ για το θέμα των ελλείψεων - 22/03/2016.pdf 75,2k
Ανακοίνωση-Ενημέρωση για το θέμα των ελλείψεων των εμβολίων - 10/2015.pdf 44,4k
Νομικό Πλαίσιο.pdf 73,7k
Τροποποίηση Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών 81560_25.09.2017.pdf 538,2k
Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης 14/2/2019.pdf 215,1k
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης 14/2/2019.pdf 186,6k
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους/List of Pharmaceutical Products Discontinued from Circulation - 1/6/2018.pdf 344,7k
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους/List of Pharmaceutical Products Discontinued from Circulation - 11/7/2019.pdf 375,1k
Μερική Άρση Απόφασης ΕΟΦ αρ. πρωτ. 16128_14.2.19 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης 20.03.2019.pdf 359,0k
Απόφαση ΕΟΦ 55094/14-05-2019: Τροποποίηση Απόφασης 30337/20-03-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 357,3k
Προϊόντα τα οποία απαγορεύονται σύμφωνα με την Αποφαση ΕΟΦ 55094/14-05-2019: Περί Τροποποίησης Απόφασης 30337/20-03-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 186,9k
Διαδικασία ατομικών παραγγελιών φαρμάκων (εντός εγκεκριμένων ενδείξεων) από το εξωτερικό μέσω ΕΟΠΥΥ ή φαρμακείων.pdf 309,5k
Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ.: 55094/14.5.19 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 426,2k
Δικαιολογητικά για έγκριση προϊόντων απευαισθητοποίησης (αλλεργιογόνων).pdf 304,5k
Μερική Άρση Απόφασης ΕΟΦ με αρ.πρωτ.:91579/19.7.19 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 446,1k
Tροποποίηση της Απόφασης ΕΟΦ 81560/25.9.17 περί Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 432,5k
Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ με αρ.πρωτ. 11859/8-10-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.pdf 475,2k
Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 131475/11-11-19 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (10111/27-1-2020).pdf 357,0k
Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 10111/27-1-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (33887/13-03-2020).pdf 404,0k
Απόφαση Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό (35702/24-3-2020).pdf 219,5k
ΠΙΝΑΚΑΣ Απόφασης Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης για την Αντιμετώπιση των Ασθενών που έχουν Προσβληθεί από τον νέο Κορωνοϊό (35702/24-3-2020).pdf 274,4k
Τροποποίηση Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 10111/27-1-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (33887/24-3-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 220,7k
ΠΙΝΑΚΑΣ - Τροποποίησης Απόφασης ΕΟΦ με αρ. πρωτ. 10111/27-1-2020 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης (33887/24-3-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 153,0k
Βρέθηκαν 24 αποτελέσματα.

Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή Είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή

Ηλεκτρονική υποβολή έλλειψης φαρμάκου