e-παράβολα e-παράβολα
(ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 28/3/2019) Οδηγίες για e-Παράβολο

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών παραβόλων Ε.Ο.Φ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e - Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ.
 
Κατόπιν της υποχρεωτικής , βάση της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 και της ΠΟΛ 1163/3-7-2013 (ΦΕΚ 1675/Β/2013), κατάργησης των φυσικών συναλλαγών στα ταμεία των Δ.Ο.Υ., ο Ε.Ο.Φ. ( Εθνικός Οργανισμός φαρμάκων ) από 22 / 05 / 2014 έχει ενταχθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ. (Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων)...

Για να δείτε την υπόλοιπη ανακοίνωση παρακαλώ πατήστε εδώ.

Αναλυτικές οδηγίες ανα τύπο παραβόλου :

1.Πάγιο Τέλος Φαρμακοτεχνικών Μορφών

2. Τέλος Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών προιόντων.

3. Τέλος Καλλυντικών.

4. Ελληνική Φαρμακοποιία Έκδοση V 4ο συμπλήρωμα 2009.

Σημείωση :

Οι ενδιαφερόμενοι όταν πληρώνουν το e-Παράβολο μέσω του διατραπεζικού συστήματος , θα πρέπει να υπολογίζουν περίπου 2-3 εργάσιμες μέρες καθυστέρησης στην ενημέρωση του συστήματος της Γ.Γ.Π.Σ. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος η κατάσταση του παραβόλου στο σύστημα φαίνεται ως "Πληρωμένο". Τότε μόνο είναι εφικτή η δέσμευσή του απο τον αρμόδιο υπάλληλο του φορέα.