Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών

Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής.

Κλινικές Δοκιμές 2023

Κλινικές Δοκιμές  2022
Κλινικές Δοκιμές  2021
Κλινικές Δοκιμές 2020
Κλινικές Δοκιμές 2019 
Κλινικές Δοκιμές 2018
Κλινικές Δοκιμές 2017 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω παρακαλούμε επισκεφθείτε το EU Clinical Trials Register (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).
 
Για πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, στο τηλέφωνο 213 2040335.