Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών
Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών

Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής.

Κλινικές Δοκιμές  2022
Κλινικές Δοκιμές  2021
Κλινικές Δοκιμές 2020
Κλινικές Δοκιμές 2019 
Κλινικές Δοκιμές 2018
Κλινικές Δοκιμές 2017 

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω παρακαλούμε επισκεφθείτε το EU Clinical Trials Register (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).
 
Επιπλέον των εγκρίσεων αρχικών αιτημάτων διεξαγωγής κλινικών δοκιμών, κατά το 2020 εκδόθηκαν και 880 εγκρίσεις σε αιτήματα ουσιωδών τροποποιήσεων ήδη εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών
 
Για πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, στο τηλέφωνο 213 2040335.