Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα
Basic Reset Earth Wash Cleaner and Personal Care, Miracle Facelift Masque, All Natural, The Miracle in a Bottle, Basic Reset Nuovi Skin Toner, Refined Ionyte, Nuovi Firming Masque, Renew and Reset, Basic Reset 750 True Full Spectrum Wintergreen, Basic Reset CBD Reset 750 True Full Spectrum Cinnamon, Basic Reset CBD Reset 750 True Full Spectrum Natural Flavor, Basic Reset CBD Reset 2400,True Full Spectrum Natural (unflavored),BIOGENYX True Full Spectrum CBD Oil Wintergreen, BIOGENYX True Full Spectrum CBD Oil Natural Flavor, BIOGENYX True Full Spectrum CBD Oil Cinnamon

Ο ΕΟΦ, κατόπιν ενημέρωσης από τις αμερικανικές αρμόδιες αρχές (FDA), προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση των προϊόντων  Basic Reset Earth Wash Cleaner and Personal Care, Miracle Facelift  Masque, All Natural, The Miracle in a Bottle, Basic Reset Nuovi Skin Toner, Refined Ionyte,  Nuovi Firming Masque, Renew and Reset, Basic Reset 750 True Full Spectrum Wintergreen, Basic Reset CBD Reset 750 True Full Spectrum Cinnamon, Basic Reset CBD Reset 750 True Full Spectrum Natural Flavor, Basic Reset CBD Reset 2400,True Full Spectrum Natural (unflavored),BIOGENYX True Full Spectrum CBD Oil Wintergreen, BIOGENYX True Full Spectrum CBD Oil Natural Flavor, BIOGENYX True Full Spectrum CBD Oil Cinnamon.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν έχουν αξιολογηθεί ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικό τους.
Προωθούνται μέσω διαδικτύου και δεν αποκλείεται η διάθεσή τους και στη χώρα μας.
Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές του διαδικτύου, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ