Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα
DAWMY Lighting Body Cream

 Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Αυστρίας, το προϊόν DAWMY Lighting Body cream που διανέμεται στην Ευρώπη μέσω διαδικτύου, το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο, περιέχει τη φαρμακευτική ουσία  GLOBETASOLPROPIONATE και μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία του χρήστη.

Το προϊόν πιθανόν να διακινείται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την ενημέρωση χρησιμοποιείται σαν προϊόν αδυνατίσματος. Εφόσον η ύπαρξη της GLOBETASOLPROPIONATE δεν δηλώνεται το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί σε περιπτώσεις που αντενδείκνυται ή το προϊόν μπορεί να αλληλοεπιδράσει με συγχορηγούμενα φάρμακα.
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους προϊόντα με τα παραπάνω αναφερθέντα χαρακτηριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.