Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα
TABITA SKINCARE

 Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών της Σιγκαπούρης, τα προϊόντα TABITA SKINCARE SMOOTH LOTION, TABITA SKINCARE DAILY CREAM, TABITA SKINCARE NIGHTLY CREAM που διακινούνται μέσω διαδικτύου, περιέχουν τις δραστικές ουσίες Hydroquinone, και mercury, που δεν αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία είναι παράνομα και μη εγκεκριμένα και μπορεί να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη.

Το προϊόν πιθανόν να διακινείται και στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με την ενημέρωση τα παραπάνω προϊόντα κυκλοφορούν σαν καλλυντικά. 
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους προϊόντα με τα παραπάνω αναφερθέντα χαρακτηριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.