Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα
Heartland Natural Wild Yam Moisturizing Cream

 Ο ΕΟΦ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών του Καναδά  το προϊόν Heartland Natural wild Yam Moisturizing Cream που κυκλοφορεί στον Καναδά παράγεται και διανέμεται από την εταιρεία Heartland Products Inc., περιέχει την φαρμακευτική ουσία Progesterone, και μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για την υγεία του χρήστη. 

Τα προϊόντα πιθανόν να διακινούνται στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.
Εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που έρθουν στην κατοχή τους προϊόντα με τα παραπάνω αναφερθέντα χαρακτηριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.
Επισημαίνουμε και πάλι ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.