Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση εντός του 2020 και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής.

 Για να δείτε τον πίνακα πατήστε εδώ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλινικές δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω παρακαλούμε επισκεφθείτε το EU Clinical Trials Register (https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search).
 
Επιπλέον των εγκρίσεων αρχικών αιτημάτων διεξαγωγής κλινικών δοκιμών, κατά το 2020 εκδόθηκαν και 880 εγκρίσεις σε αιτήματα ουσιωδών τροποποιήσεων ήδη εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών
 
Για πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, στο τηλέφωνο 213 2040335.