Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
DICLOFENAC DIETHYLAMINE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλου Οδηγιών για το χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό DICLOFENAC DIETHYLAMINE
Δείτε την εγκύκλιο