Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
ACETYLCYSTEINE

Για από του στόματος μορφές
Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό ACETYLCYSTEINE

Δείτε την εγκύκλιο