Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
HYOSCINE BUTYLBROMIDE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό HYOSCINE BUTYLBROMIDE, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ 10MG/TAB και μόνο για τη  συσκευασία ΒΤΧ40
Διαβάστε την εγκύκλιο