Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
ONDANSETRON

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό ONDANSETRON
Δείτε την εγκύκλιο