Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
AMBROXOL HYDROCHLORIDE

Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη και Επισήμανσης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό AMBROXOL HYDROCHLORIDE
Δείτε την εγκύκλιο