Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
RANITIDINE HYDROCHLORIDE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό RANITIDINE HYDROCHLORIDE
Δείτε την εγκύκλιο