Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
CARBOCISTEINE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό CARBOCISTEINE
Δείτε την εγκύκλιο