Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
METHOTREXATE SODIUM

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό METHOTREXATE SODIUM
Δείτε την εγκύκλιο