Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE
Δείτε την εγκύκλιο