Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
ATENOLOL

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό ATENOLOL
Δείτε την εγκύκλιο