Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE

Για από του στόματος μορφές
Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό συστατικό METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE
Δείτε την εγκύκλιο