Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών Εγκύκλιοι δραστικών ουσιών
Βρέθηκαν 34 αποτελέσματα.
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
ACETYLCYSTEINE

Για από του στόματος μορφές
Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων ...

22/4/2013 11:37 πμ
AMBROXOL HYDROCHLORIDE

Καθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη και Επισήμανσης φαρμακευτικών προϊόντων που ...

6/7/2012 2:36 μμ
AMLODIPINE

Περί των όρων χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν το δραστικό συστατικό AMLODIPINE

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε

25/2/2020 12:26 μμ
ATENOLOL

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

4/7/2012 11:38 πμ
ATENOLOL

Περί των όρων χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν το δραστικό συστατικό ATENOLOL.
 
Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε

11/2/2020 12:41 μμ
AZITHROMYCIN

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

23/12/2020 1:00 μμ
BETAHISTINE DIHYDROCHLORIDE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

6/7/2012 2:30 μμ
BUDESONIDE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

11/3/2020 12:11 μμ
BUDESONIDE ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ-ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη  φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

11/3/2020 12:17 μμ
CARBOCISTEINE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

6/7/2012 2:24 μμ
CARBOPLATIN

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

22/4/2013 11:30 πμ
CLARITHROMYCIN ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΙΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 250MG_5ML

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη
φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

12/2/2020 12:30 μμ
CLARITHROMYCIN ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 500MG_VIAL

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη
φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

12/2/2020 12:32 μμ
CLARITHROMYCIN ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ 250_500 - ΔΙΣΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 500

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για  το Χρήστη
φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

12/2/2020 12:34 μμ
DICLOFENAC DIETHYLAMINE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλου Οδηγιών για το χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

24/4/2013 11:47 πμ
DOXYCYCLINE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για  το                
Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που ...

14/1/2020 12:22 μμ
FLUCONAZOLE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

24/4/2013 11:57 πμ
FLUNITRAZERAM

Περί των όρων χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν το δραστικό συστατικό FLUNITRAZERA.
 
Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε

11/2/2020 12:46 μμ
HYOSCINE BUTYLBROMIDE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

4/1/2013 12:57 μμ
LORAZEPAM

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για  το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

22/12/2020 1:03 μμ
LOVASTATIN

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

27/9/2012 11:02 πμ
MEROPENEM

Περί των όρων χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν το δραστικό συστατικό MEROPENEM.
 
Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε

24/2/2020 12:49 μμ
METHOTREXATE SODIUM

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

22/4/2013 11:33 πμ
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE

Για από του στόματος μορφές
Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών ...

4/7/2012 11:28 πμ
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE

Ενέσιμη μορφή
Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που ...

4/7/2012 11:30 πμ
MINOXIDIL

Για τοπική εξωτερική χρήση
Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων ...

6/7/2012 2:34 μμ
MIRTAZAPINE

Περί των όρων χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν το δραστικό συστατικό MIRTAZAPINE.
 

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε

25/2/2020 12:51 μμ
NAPROXEN

Περί των όρων χορήγησης του δραστικού συστατικού NAPROXEN.
 

Για να κατεβάσετε την εγκύκλιο πατήστε

16/7/2021 1:06 μμ
NITROGLYCERIN

Διαδερμικό έμπλαστρο
Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων ...

2/1/2013 5:56 μμ
ONDANSETRON

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

27/9/2012 11:05 πμ
PICOSULFATE SODIUM

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και Φύλλο Οδηγιών για τον Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

22/4/2013 11:23 πμ
RANITIDINE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για  το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

13/5/2019 1:11 μμ
RANITIDINE HYDROCHLORIDE

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  και Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν δραστικό ...

6/7/2012 2:25 μμ
SENNOSIDES A+B

Kαθορισμός Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος  φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης που περιέχουν δραστικό συστατικό SENNOSIDES ...

6/7/2012 2:40 μμ
Βρέθηκαν 34 αποτελέσματα.