Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθ. 09/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξι (6) πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΕΟΦ (CPV 30121300-6)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ