Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.14/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Ψηφιακού θερμαινόμενου μπλοκ (CPV: 38436320-9) για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Χημικών ...

12/6/2019 3:01 μμ
ΤΕΥΔ Διακήρυξης 11/2019

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 11/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
εδώ

12/6/2019 2:01 μμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.11/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ειδών γραφικής ύλης για τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΕΟΦ για χρονικό διάστημα ενός (1) ...

12/6/2019 1:54 μμ
ΤΕΥΔ Διακήρυξης 13/2019

ΤΕΥΔ για τη Διακήρυξη 13/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε
εδώ

12/6/2019 1:49 μμ
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.13/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Υδραυλικής Πρέσας κοπής γαντιών (CPV: 42636100-4) για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Χημικών ...

12/6/2019 1:46 μμ
Εμφάνιση 6 - 10 από 304 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 61