Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθ.01/2020 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την αγορά μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) δύο επιβατικών αυτοκινήτων για τέσσερα έτη (CPV 66114000-2)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ