Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός Διακ.7/2019

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει νέο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για μίσθωση ακινήτου με ημερομηνία διενέργειας 22/03/2019
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ