Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 21/2015)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια (220) Συστημάτων
ελέγχου ηλεκτρικής τάσης (CPV: 31161900-1)

για ...

8/10/2015 2:25 μμ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 20/2015)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια Φωτοαντιγραφικού
μηχανήματος (CPV :30121300-6)

για περισσότερες ...

8/10/2015 2:22 μμ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 19/2015)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Εγκατάσταση συστημάτων και διαχείρισης
εργαστηριακών αποβλήτων των ...

7/10/2015 9:00 πμ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 18/2015)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια δέκα τεσσάρων (14) τεμαχίων
Επιτραπέζιων Η/Υ

για περισσότερες ...

5/10/2015 7:30 πμ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 17/2015)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει την διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών & Εφοδίων Γραφικής ύλης

για περισσότερες ...

1/10/2015 10:40 πμ
Εμφάνιση 281 - 285 από 332 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 67