Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ Συνοπτικός Διαγωνισμός Διακήρυξη 4/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ _ Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας του ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (CPV:71317200-5)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ