Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 11/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ