Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων Διακήρυξη 04/2023

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια (600.000.000) τεμαχίων αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας φαρμάκων (CPV: 30192800-9) για χρονικό διάστημα (12) μηνών με δικαίωμα προαίρεσης για (600.000.000) τεμάχια για επιπλέον (12) μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.