Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 06/2014)

Διακύρηξη πρόχειρου διαγωνισμού για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού Η/Υ για τις ανάγκες  του ΕΟΦ για ένα (1) έτος,  με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

 

Για να κατεβάσετε την απόφαση διενέργειας, πατήστε εδώ.