Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 02/2014)

Διακύρηξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες λειτουργίας του ΕΟΦ για ένα (1) έτος,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Για να κατεβάσετε την απόφαση διενέργειας, πατήστε εδώ.