Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακήρυξη 3/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων του ΕΟΦ για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ