Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 02/2021

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για ανάθεση ανάθεση παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας του ΕΟΦ,
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (cpv: 71317200-5)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ