Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακήρυξη 01/2023

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων κτιρίων ΕΟΦ, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ